Facebookactie: Win één van de mooie prijzen!

Facebookactie: Win één van de mooie prijzen!

Iedereen die in april en mei een mooie, originele of lieve reden doorgeeft waarom hij/zij de vrouw van zijn/haar leven wil bedanken maakt kans op een mooie prijs! Easy Bread broodmachines, Tupperware-sets,...
Wedstrijdreglement voor de actie op onze Facebook pagina

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Kitchen-Suite, ondernemingsnummer BE 0877.534.155, gevestigd in de Hasseltweg 190 in 3600 Hasselt. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook, en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook.

De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor Kitchen-Suite, en niet voor Facebook.

De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.

Kitchen-Suite handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.

Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.

Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Medewerkers van Kitchen-Suite zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.

Kitchen-Suite behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de Facebookactie te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens Kitchen-Suite.

De winnaar ontvangt een prijs zoals gecommuniceerd op de Facebook-wedstrijdpagina. Deelnemers moeten in België wonen.

De te winnen prijzen van de actie zullen worden vermeld op de website van Kitchen-Suite: www.kitchen-suite.be

De prijswinnaar wordt gekozen op basis van de meest originele inzending van de deelnemende personen. Na de trekking worden de winnaars bekend gemaakt op onze facebook pagina en worden deze verzocht om op het vermelde tijdstip in onze winkel de prijzen te komen afhalen, indien belet kunnen de winnaars zich laten vertegenwoordigen door iemand die een volmacht verkregen heeft. Op dat moment wordt er een groepsfoto van de winnaars getrokken, deze wordt gepost op onze pagina.

Kitchen-Suite en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.

Kitchen-Suite en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik of consumptie van de uitgereikte prijzen. Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd.

Kitchen-Suite behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van Kitchen-Suite, de omstandigheden dit vereisen. Kitchen-Suite kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Kitchen-Suite.

De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door Kitchen-Suite en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Kitchen-Suite om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.